TwitterRssFacebook
Submit a New Listing

Recent Listings

Phần mềm kế toán Smart

Posted in on 6-26-13

Phần mềm kế toán Smart phù hợp với các doanh nghiệp Xây Dựng, Sản Xuất, Thương Mại, Dịch Vụ, Xuất Nhập Khẩu,… Bên cạnh đó phần mềm kế toán SMART còn hỗ trợ đắc lực cho những cá nhân làm dịch vụ kế toán với tính năng sử dụng được nhiều công ty trên phần mềm kế toán SMART, mỗi công ty là 1 Database độc lập, số Database tạo không hạn chế. Những ưu điểm phần mềm kế toán Smart Pro 2.5Lập trình trên công nghệ mới nhất Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL server Cài 1 máy làm được nhiều công ty. Số lượng công ty không giới hạn Sao lưu dữ liệu tự động. Bạn không bao giờ sợ virus làm hư data Tính giá thành theo nhiều phương pháp như :  Tính giá thành theo định mức, theo tỷ lệ, theo công trình, theo nhiều giai đoạn Tất cả các báo cáo đều được xuất ra Excel đã được căn chỉnh tự động Có chức năng Quản trị dữ liệu thông minh : Lọc dữ liệu, phân tích dữ liệu mở giống như Subtotal và...

Read More