TwitterRssFacebook

Qnet Việt Nam

Posted by in on 9-10-13

QNET là cộng đồng doanh nghiệp và bán hàng trực tuyến lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kể từ năm 1998, đây đã là ngôi nhà dành cho một thế hệ mới những con người khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, giới tính và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

Là một công ty bán hàng trực tiếp năng động và có uy tín, chúng tôi cung cấp cho các thành viên một khuôn khổ và các công cụ cho phép họ chủ động nâng cao chất lượng cuộc sống của mình thông qua các sản phẩm phong cách sống giá trị gia tăng, và thông qua cơ hội kinh doanh tiếp thị mạng lưới của chúng tôi cũng như Kế hoạch hoa hồng hấp dẫn.

Bằng cách nào? Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tốt nhất với doanh nghiệp phù hợp. Cốt lõi của chúng tôi là nền tảng thương mại điện tử độc quyền, tiên tiến, hỗ trợ cửa hàng trực tuyến QNET (QNET eStore) cho người mua sắm và văn phòng ảo QNET (QNET Virtual Office) cho người tạo dựng việc kinh doanh. Chúng tôi cung cấp cơ hội kinh doanh được hỗ trợ một cách đầy đủ để quảng bá doanh nghiệp và danh mục sản phẩm QNET cho những người khác. Bên cạnh lợi ích về cơ hội kinh doanh, QNET còn bán lẻ một loạt các sản phẩm giúp nâng cao cuộc sống hàng ngày của khách hàng trên toàn thế giới.

Additional Info

Company Website:

http://www.qnet.org.vn/

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *